PEDAGOG JELENA DAVIDOVIĆ
ČAS BALETA ZA DECU

Vežba namenjena za pravilno držanje leđa i zagrevanje. Svaki položaj glave uraditi po 2 puta

Jako je važno istezati do kraja stopala i kolena. Ponoviti celu vežbu sa videa 4 puta.

Svaki položaj ponoviti 4 puta i ostati u žabici. 

Kako bi deci bilo zaimljivo odpevajte zajedno neku pesmicu koju oni vole da bi što duže ostali u tom položaju.

Ponoviti celu vežbu sa videa 2 puta.

Vežba je namenjena jačanju trbušnih mišića. Ponoviti celu vežbu sa videa 5 puta.

Osim jačanja mišića važno je da deca razlikuju ispravno držanje od pogrešnog i zato ćemo ovu vežbu ponoviti 4 puta.

Vežba za ruke. Ponoviti celu vežbu kao na snimku.

Učimo kako se ruke stavljaju u pozicije. Pratite snimak i pomozite deci da ruke drže u što pravilnijem položaju.

Učimo kako se noge stavljaju u pozicije. Pratite snimak i pomozite deci da nauče tzv plie iz šeste pozicije.

Učimo plie iz prve pozicije. Obratiti pažnju da se deca spuštaju ravno, bez savijanja ka napred i da im kolena idu u stranu.

Vežba za stopala. Pratite vežbu na videu i možete zajedno sa decom hodati na prstićima po kući.

Vežba na prstićima. Obratiti pažnju da koraci budu sitni sitni i da se kolena savijaju. Takođe možete zajedno sa decom hodati po kući, sitno sitno.

Vežba na prstićima sa okretom. Obratiti pažnju da koraci budu sitni sitni i da se kolena savijaju. Takođe možete zajedno sa decom hodati po kući, sitno sitno uz baletski okret.

Vežba za baletski hod. Pratite uputstva sa videa.

Vežbamo poskok. Obratiti pažnju da se istežu stopala prilikom skoka.

Vežba za korišćenje glave kod svih vrsta okreta. Gledati što duže u jednu tacku bez krivljenja glave i leđa i zatim brzo okrenuti glavicu i vratiti pogled na istu tačku.

Učimo skok zvani sote. Ponoviti 4 puta sporo i 4 puta brzo.

Jako važna vežba za ravnotežu. Mi volimo da je zovemo “roda”. Ovu vežbu deca mogu ponoviti nebrojeno puta, cilj je da polako rade i da ostanu u toj pozi što duže mogu.

Učimo pokret kombinacija zvani tendu. Menjajući pozicije, uradite po 2 ponavaljanja iz svake pozicije.

*namenjeno članovima baleta za decu Una Saga Serbica