ZAIGRAJTE KOD NAS!

Online prijava olakšava proceduru prijema novih članova kako u trupu tako i u programe Igračkog centra

Popunite prijavu za odgovarajući program za koji ste zainteresovani a naše osoblje će stupiti u kontakt sa Vama i dati sve informacije u vezi sa raspoloživošću, terminima, programima i cenama.

Želite da pohađate neke od programa igračkog centra?

Dobrodošli ste!

Želite da postanete stalni član našeg ansambla?

Dobrodošli ste!